Ốc móng tay - hải sản độc đáo ở vùng biển Cát Bà Ốc móng tay - hải sản độc đáo ở vùng biển Cát Bà

Loài nhuyễn thể này thường sống trong cát bùn ở các cửa biển, chủ yếu ăn phiêu sinh vật. Khi thuỷ triều lên, nó trồi ra khỏi hốc và nhanh chóng lủi sâu xuống cát mỗi khi có động nhờ vào cái chân thật mạnh.

Ốc móng tay được khai thác quanh năm nhưng vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5, 6 dương lịch) là thời gian ốc móng tay có thịt, chắc và ngon nhất.

CB000011 Hải sản Cát Bà 89.000 đ Quantity: 88 Kg


  •  
  • Ốc móng tay - hải sản độc đáo ở vùng biển Cát Bà

  • Post on 06-05-2020 05:31:21 AM - 181 Views
  • Product code: CB000011
  • Price: 89.000 đ

  • Loài nhuyễn thể này thường sống trong cát bùn ở các cửa biển, chủ yếu ăn phiêu sinh vật. Khi thuỷ triều lên, nó trồi ra khỏi hốc và nhanh chóng lủi sâu xuống cát mỗi khi có động nhờ vào cái chân thật mạnh.

    Ốc móng tay được khai thác quanh năm nhưng vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5, 6 dương lịch) là thời gian ốc móng tay có thịt, chắc và ngon nhất.


Quantity
Quantity: 88 Kg
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second